Snart skriftligt krav över telefon

Snart blir det lagkrav på att använda skriftliga avtal över telefon för konsumenter, meddelar regeringen.

Med lagförslaget vill man att det inte ska vara möjligt för en telefonförsäljare att ingå muntliga avtal med privatpersoner (företagare har fortfarande ingen ångerrätt), utan kräver istället skriftliga medgivanden via e-post, sms eller brev. Detta eftersom många konsumenter luras genom att ingå avtal, ingår avtal utan att förstå att när det görs. Trots den lagstadgade ångerrätten för konsumenter uppstår problem som ger telefonförsäljningen dåligt rykte.

Branschen är däremot inte glad över ändringen och menar att den kommer påverka administrativa kostnader och i slutändan minska antalet jobb. Kontakta, f d SCCF (Svenska CallcenterFöreningen) säger:

– Vi ser att de oseriösa nu flyttar till andra kanaler och antalet anmälningar ökar där, eller så flyttar de utomlands där de blir svåra att komma åt. Därför är skriftliga avtal och regleringsvägen fel väg att gå, säger Kontaktas vd Tina WahlrothI lagrådsremissen står följande: För att ingå ett giltigt avtal ska det krävas att konsumenten efter telefonsamtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Om en näringsidkare levererar produkter eller utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig för dessa.
 

– Det finns många tragedier kring telefonförsäljning där det finns konsumenter som inte ens uppfattat att de köpt en vara och ändå får hem den. Sen tvingas de betala under mycket olyckliga omständigheter, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Lagändringen förväntas träda i kraft 1 september 2018 och baseras på den statliga utredningen Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning, SOU 2015:61.


Om Vemringde.se (visa alla inlägg)

Vemringde.se visar information om nummer och samtal när inte de vanliga söksidorna gör det. Den unika databasen består av tusentals telefonnummer som rapporterats av besökarna själva. Nya rapporter inkommer dagligen.
This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.