SMS om corona-vaccin

Idag (onsdag 22 september) skickar Västra Götalandsregionen ut SMS till invånare i ålderskategorin 16-49. SMS’et handlar om att du bör vaccinera dig mot Corona / Covid 19, men urvalet av nummer och strategin bakom utskicket brister.

När Folkhälsomyndigheten via SMS uppmanade hela svenska folket att tänka på och följa de rådande corona/covid 19-restriktionerna blev insatsen kritiserad främst för sin otydlighet. Myndigheten valde också av olika skäl att inte inkludera en länk i SMS’et, där den starkaste anledningen var att det med länkar finns en risk för bedrägerier. Risken är dock lika stor utan, om inte större.

Nu gör Västra Götalandsregionen tvärtom myndigheten och väljer att inkludera en länk till 1177 i sitt SMS.

Även vaccinerade får SMS

Regionen har inte skiljt på vaccinerade och ovaccinerade individer i urvalet av telefonnummer angånde SMS’et om covid/corona. Det betyder att du får SMS’et oavsett om du redan är vaccinerad eller ej – vilket minskar träffsäkerheten för insatsen.
SMS’et saknar mottagare

I ålderskategorin 16-49 finns det i Västra Götalandsregionen drygt en miljon invånare. Trots det går SMS’et om Covid/Corona-vaccin enbart ut till ca 250 000 personer. Anledningen är att man har använt sig av telefonlistor från Folktandvården, där alltså tre fjärdelar faller bort.

Därtill tas ingen hänsyn till att den största gruppen av icke-vaccinerade inte är svensktalande, vilket ytterligare minskar effekten av utskicket.

Ingen förberedelse

Ingenstans går det att utläsa vem som kommer stå som avsändare av Västra Götalandsregionens SMS om Corona/Covid 19-vaccinering och inte heller hur SMS’et kommer utformas. Det får anses anmärkningsvärt givet risken att bedragare utnyttjar situationen.

Fortsatt risk för bedrägerier

I takt med att fler regioner kan tänkas följa idén om att massuppmana till vaccinering i olika ålderskategorier ökar också risken för bedrägerier med likartad utformning. Om du får ett misstänksamt SMS kan du anmäla numret till Vemringde.se genom att söka på sidan eller skicka informationen till info@vemringde.se.

Dela inlägget
Vemringde.se
Vemringde.se
Vemringde.se visar information om nummer och samtal när inte de vanliga söksidorna gör det. Den unika databasen består av tusentals telefonnummer som rapporterats av besökarna själva. Nya rapporter inkommer dagligen.

Läs också

ANNONS