Nix-registret – kan du undantagen?

Konsumentverket har sagt upp den rådande branschöverkommelsen med spärregistret NIX-Telefon, oftast kallat Nixregistret. Det är för otydligt och har många kryphål. Känner du till de vanligaste fällorna?

Den största anledningen till det avbrutna samarbetet har att göra med de många undantagsregler som möjliggör fortsatt bearbetning över telefon till konsumenter som önskat neka den möjligheten genom att anmäla sig till registret.

Vemringde.se vet av erfarenhet att NIX-registret är för många enkelt att förstå själva idén av men svårare att förstå hur det fungerar i praktiken på grund av just dessa undantag.
Exempelvis är det idag tillåtet för företag att sälja till konsumenter om det finns vad man kallar för ett redan etablerat kundförhållande över ett år efter kundförhållandet avslutats. Konsumentverket vill begränsa bearbetningsmöjligheten till öppen enbart under avtalstiden. Konsumentverket vill även vända på idén: NIX-registret handlar idag om att du aktivt tackar nej till samtal. Istället vill man att du aktivt skall tacka ja – och i vissa fall kunna välja vilka du vill kunna bli kontaktad av.

Föreningen NIX-telefon har som huvudsaklig uppgift att balansera branschintresset med självsanerande, etiska regler. Man vill bevara den seriösa telefonförsäljningen men kväva den oseriösa.

Känner du till dessa undantag?

  • Ibland när du handlar varor på internet accepterar du att bli kontaktad av telefonförsäljare. Inte synligt – men i villkoren! Läs tydligt vad du kryssar i vid näthandel.
  • Det där testet eller den där tävlingen du gjorde över internet – vad går den egentligen ut på? Många tävlingar har informationsupphämtning som huvudsyfte och genom att delta i tävlingen ger du tillåtelse att dina uppgifter sprids vidare till tredje part. Dessa kommer sedan ringa dig – och har full laglig rätt att göra så.
  • Om du tidigare prenumererat på en viss tidning kan du bli uppringd av försäljare av helt andra tidningar – eftersom de ofta delar förlag.
  • Nix-registret gäller inte exempelvis marknadsundersökningar.

Om Vemringde.se (visa alla inlägg)

Vemringde.se visar information om nummer och samtal när inte de vanliga söksidorna gör det. Den unika databasen består av tusentals telefonnummer som rapporterats av besökarna själva. Nya rapporter inkommer dagligen.
This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.