Asterisk

Asterisk är ett Open Source IP-telefonisystem. Till Asterisk finns färdiga lösningar för att stoppa telefonförsäljare.