Vad gör du om du får en bluffaktura?

Nyligen avslutades rättegången kring bluffbolaget Företagslansering Sverige AB (och produkten Hitta Företagen) i Helsingborgs tingsrätt. Domen där två av männen gick fria och en straffades milt förvånade många.


Problematiken med bluffakturor och hur du kan drabbas är inte helt okomplicerat och rör ämnen långt ifrån lämpade för generalisering. Även om avsaknad av etik och moral är den mest uppenbara röda tråden och att uppdaterade varningslistor fyller en mycket viktig funktion främst preventivt, kan huvudmotivet aldrig förringas: att bluffakturor och bluffbolag existerar som lukrativ verksamhet och att inblandade parter är djupt rotade i noga uttänkt ekonomisk brottslighet.

Ett utdrag ur Förenade bolags varningslista

Utdrag ur Förenade Bolags bevakningslista. Trenden är tydlig: företagen bakom bluffakturorna samlar på sig skulder för att sedan försättas i konkurs. Nya bolag ersätter frekvent de gamla, som alla slutar i bland annat stora skatteskulder. Den statliga förlusten är enorm.

För dig som drabbas är det är inte alltid lätt att veta vart man kan vända sig
för att få hjälp och om hjälpen är god nog. Nyligen har släppta dokument
från rättegången i Helsingborg mot huvudmännen i Hitta Företagen-sfären
avslöjat att varningstjänsten Extensium tagit emot 32 000 kronor i månaden av
bluffbolaget med ett hyresavtal daterat fyra veckor efter att Hitta Företagen på
allvar kommit igång med de kanske värsta försäljningsmetoderna hittills, ofta
baserade på personhot och utpressning.

En gemensam insats kan göra skillnad

Det är av yttersta vikt att betrodda instanser på nyckelpositioner tillåts arbeta
tillsammans, på bred front. Ett sådant samarbete kan te sig på många nivåer,
både publikt och icke-publikt. Som ett steg i rätt riktning och ambassadör
för tankesättet når Förenade Bolag tillsammans med Vemringde.se ett sådant samarbete. På Förenade Bolags varningslista syns idag kommentarer hämtade direkt från träffar i Vemringdes databas, och Vemringde kommer inom kort publicera varningar på samma träffar – fast i motvänd ordning och på plattformen Vemringde.se.

Det blir allt viktigare att stärka den drabbade företagaren och samtidigt använda
erfarenhet och insyn till framförallt riskanalys och stödarbete. Syftet går bortom
att bestrida en faktura.

Om Förenade Bolag

Förenade Bolag är ett av Sveriges största enskilda nätverk av företag som
tillsammans säger nej till bluffakturor.

Nyttiga länkar

Peter Forsman om oseriösa varningstjänster:
http://www.internetsweden.se/varning-for-allehanda-skrapvarningstjanster/
Journalisten Anders Nyman kämpar för både konsument och företagare:
http://knyt.se/

Dela inlägget
Carl-Fredrik Herö
Carl-Fredrik Herö
Carl-Fredrik Herö arbetar till vardags på Elvenite AB i Karlstad som Web Architect. Där hjälper han företag att bli mer effektiva genom bättre interna samarbetsverktyg, intranät och wikis.

Läs också

ANNONS