API

Med vemringde.ses API kan du söka information om nummer som vi har i vår databas och använda den i egna applikationer, det kan till exempel vara till hjälp att blockera säljsamtal på din IP-telefon eller mobiltelefon.

APIet består av två delar, List API listar de vanligaste numren på vemringde.se just nu, den listan kan du kopiera och använda när du inte har tillgång till en internetuppkoppling. Sök API visar information om det nummer du söker på, det fungerar ungefär som en vanlig nummeruppslagning.

Kom igång enkelt och testkör APIet med API HQs konsol!

Sök API

URL http://api.vemringde.se/search/
Request Method GET

Parametrar

 • apikey
  APInyckel som krävs för att göra nummeruppslagningar, skapa ett konto och skicka ett mail från den e-mailadressen du använder för konto till info@vemringde.se så skickar vi dig en apinyckel så snart vi kan.
 • q
  numret som ska slås upp, ett nummer som innehåller plus (internationellt prefix måste urlencodas.
  Exempel: +4698075166 => %2B4698075166, det går också utmärkt att byta ut pluset till 00 (två st nollor)
 • limit
  antal organisationer i resultatet, sorteras efter antal samtal, frivillig
 • format
  formatet på resultat ( plain | xml | json), frivillig
 • stats
  enklare statistik fungerar bara med format=plain ( 0 | 1 ), frivillig
 • n
  minst antal samtal per nummer, (default=5), frivillig

Exempel

URL: http://api.vemringde.se/?q=0313529120&format=xml

 

 0313529120 031 46 Göteborg Sweden Faceways AB Drottninggatan 5 411 14 Göteborg 556779-6197 http://www.faceways.se 1 

URL: http://api.vemringde.se/?q=098075166&format=xml

 

 

 098075166
0980
 46
Kiruna

 Sweden
 813

   radiotjänst
   192

 

 

URL: http://api.vemringde.se/?q=0313529120&format=json

{ "data":{ "number":"0313529120", "area_code":"031", "country_code":46, "area":"G\u00f6teborg", "country":"Sweden", "organisations":[{ "name":"Faceways AB", "street-address":"Drottninggatan 5", "postal-code":"411 14", "locality":"G\u00f6teborg", "cin":"556779-6197", "url":"http:\/\/www.faceways.se" }], "confirmed":true } }

URL: http://api.vemringde.se/?q=098075166&format=json

 

{ "data": { "number":"098075166", "area_code":"0980", "country_code":46, "area":"Kiruna", "country":"Sweden", "total":813, "organisations":[{ "name":"radiotj\u00e4nst", "count":192 }] } }
 • Confirmed – vemringde.se har bekräftat ägaren av detta nummer.
 • Total – totala antalet samtal som rapporterats till vemringde.se
 • Count – hur många samtal som var från just den organisationen

List API

URL http://api.vemringde.se/list/
Request Method GET

Parametrar

 • format
  ( plain | xml | json | vcard | asterisk ) formatet på resultat (default=plain), frivillig
 • limit
  ( 1 till 1000 ) antal nummer, kan användas om vCardet blir för stort och tungladdat (default=100), frivillig
 • n
  minst antal samtal per nummer, (default=5), frivillig

Exempel