adplus-dvertising
Har Vvs-Tjänst Norden AB ringt dig? | Vem ringde – missat samtal

Vvs-Tjänst Norden AB

Vvs-Tjänst Norden AB ringer oftast från:

Gilla och dela vår info om Vvs-Tjänst Norden AB

Undvik oseriösa telefonförsäljare!
Ladda ner appen

Kommentarer

Skriv en kommentar om Vvs-Tjänst Norden AB
 1. Högst rankade kommentarerna
 2. Uttalandedatum: 2021-06-14
  Diarienummer: 21-022 samt 21-023
  Anmälare: Två konsumenter
  Motpart: Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB
  Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
  NIX-nämndens beslut: Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget ringt konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det.
  Anmälarens uppgifter

  Anmälarna har uppgett att de blivit uppringa trots att deras telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon och därmed tydligt motsatt sig sådana samtal.

  Företagets uppgifter

  Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

  NIX-nämndens bedömning

  Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

  Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

  I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

  Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har inte yttrat sig till NIX-nämnden. Nämnden gör sig bedömning baserat på det underlag som kommit in till nämnden.

  Underlaget visar att Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

  Med detta uttalande är ärendet avslutat.

  Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

  NIX-nämnden
  Mattias Grundström, Sekreterare
  NIX, 21 apr 2022 12:44:32
 3. Alla kommentarer (1)
 4. Uttalandedatum: 2021-06-14
  Diarienummer: 21-022 samt 21-023
  Anmälare: Två konsumenter
  Motpart: Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB
  Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.
  NIX-nämndens beslut: Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget ringt konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det.
  Anmälarens uppgifter

  Anmälarna har uppgett att de blivit uppringa trots att deras telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon och därmed tydligt motsatt sig sådana samtal.

  Företagets uppgifter

  Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

  NIX-nämndens bedömning

  Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

  Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

  I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

  Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har inte yttrat sig till NIX-nämnden. Nämnden gör sig bedömning baserat på det underlag som kommit in till nämnden.

  Underlaget visar att Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

  Med detta uttalande är ärendet avslutat.

  Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

  NIX-nämnden
  Mattias Grundström, Sekreterare
  NIX, 21 apr 2022 12:44:32

Kommentera Vvs-Tjänst Norden AB

 1. (publiceras inte)

 2. Genom att skriva kommentarer bekräftar du att du läst och accepterat integritetspolicyn.

Missat samtal

 • Vem ringde? Glöm inte att kommentera längst ner på sidan!

Dela med dig av Vemringde.se

Annons