Det här numret är blockerat. Det går inte att lägga in samtal från Götene Energi

Götene Energi är ett vilande bolag knutet till Götene Elförening. De bedriver ingen telefonförsäljning.